GERDA MALAPERIS PDF

0 Comments

“La unua parto de ĉiu leciono estas ĉapitro el la romano “Gerda malaperis!” de Claude Piron, kaj la kompleta teksto de la romano estas tiel reproduktita. Bonvolu . Gerda Malaperis. 4. ĈAPITRO 1 (UNU). Aŭdu ĉapitron 1 ĉe interreto http://www. (En universitata restoracio). “Gerda Malaperis” y “La Gerda Kurso”. The book “Gerda Malaperis” was also written that way. It is easy to understand the first chapter after.

Author: Juzilkree Golar
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 5 December 2012
Pages: 325
PDF File Size: 16.24 Mb
ePub File Size: 7.87 Mb
ISBN: 414-5-37355-270-4
Downloads: 49313
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zololmaran

Bonvolu vidi la publikan rajtigilon sube. Nenio speciala okazas al mi. Kaj mi ne laboras tro multe. Fakte, mi laboras malmulte nun. La vera demando estas: Nur vi estas vere bela. Al la granda spegulo. Jen estas Linda, la plej bela virino en la mondo, la plej bela virino en la tuta mondo. Okazas io stranga, io tre stranga. Tiu ulo, tiu nova studento Ne, Ne, mi petas vin, ne rigardu.

Gerda malaperis! – Vikifontaro

Lia mano agas strange. Rigardu, se vi volas, sed plej diskrete.

Turnu vin iomete, eble, sed tute nature. Li ne vidu, ke vi rigardas al li. Li estas tro malproksima. Tiu alta forta knabo nun staras inter ili kaj mi.

Gerda malaperis!

Mi ne plu vidas. Li plu parolas kaj parolas. Kiel mi jam diris, vi aspektis kiel spionoj. Sed vi ne respondis al mi. Vi ne respondis al mia demando. Estis ideo de Ronga, la profesoro pri lingvistiko. Li konsideras, ke sekretaj lingvoj estas aspekto de la arto komuniki, kaj ke ili do rilatas al malaperia. Eble Ronga, la lingvistika profesoro, nur deziris, ke bela virino kunlaboru kun li. Mi havis la saman penson kiel vi. Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj. Venu, Tom, ni ne perdu tempon.

  LUKISAN HUJAN SITTA KARINA PDF

Nu, mi tuj iros informi ilin. Tio ne estas komforta.

En la universitata memserva restoracio, Linda sidas kaj pensas. Tom kaj Bob estas for jam longe. Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros? Kion mi faru, se li iros eksteren? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne scias, kion mi faros. Mi atendos en la koridoro. Sed se nenio okazos? Li suspektos, ke mi lin sekvas. Li turnos sin al mi. Li rigardas al la gerxa pordo. Li rigardas al la pordo, tra kiu oni eliras al la urbo.

Jes, tien li iras. Al kiu mistera destino? Li rigardas la flegistinon: Mi nur diras, kion mi vidis.

Pardonu min, sed mi ne konas la tradiciojn. Oni faras ion ajn niaepoke. Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon. Certe vi ne scias. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli, kaj do ne estas fidinda. Li lin amas, fakte. Li sin demandas, kial li sentas tiun flegistinon nefidinda.

Li preferus silenteman, grav-aspektan sinjorinon. Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? Sed al kiu alia li povus sin turni? Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda. Pri mekaniko mi scias nenion. La ideo de Linda estis jena: Tiel mi scios kiel eble plej multe pri li. Neniam estas facile trovi plene kontentigan manieron agi. Estas jam tiel bonkore, ke vi min veturigas. Mi vere sentas grandegan dankemon al vi.

Mi trinkos brandon plezure, sed unue mi trinku akvon. Bonvolu alporti al mi tre grandan glason da akvo kaj iom grandan glason da brando. Vi ne povas imagi, kiom soifa mi min sentas. Mi tuj iros trinki akvon. Mi estis gedra apud Gerda. Kial ne provi denove? Nu, malaperie oni getda sin pli bone, kiam oni esprimas siajn zorgojn al iu.

  IDRISI32 TUTORIAL PDF

Nu, mi ne volas esti malafabla kun tiel bela knabino, kiel gerfa. Sed miajn zorgojn mi ne povas klarigi. Kiom koncernas min, ne estas tiel. Mi bone komprenas vin. Fakte, mi ne estas speciale scivola. Sed mi tute ne volus maldiskreti.

File Gerda Malaperis!.jpeg – Wikimedia Commons

Strange, kvankam vi estas tre bela kaj sidas tuj apud mi, plej proksime al makaperis, mi tamen forgesis pri vi. Nur ekzistis por mi la vojo en miaj okuloj, kaj la zorgoj en mia kapo. Vi ja tre afable konsentis min veturigi. Mi sentas min danka. Mi volus redoni al vi similan servon. Sed, kiel mi jam diris, miaj zorgoj koncernas aferojn, pri kiuj mi ne rajtas rakonti. Nu, jen ni alvenas. Kie vi deziras, ke mi lasu vin? Vi povus lasi min tie. Estos plej facile por vi.

File:1987 Gerda Malaperis!.jpeg

Kion malapeeis volis diri? Nia kompatinda Linda ne scias, kion pensi. Liberi estis io perfekte natura: Nek al mia patro, nek al mia patrino. Ni lasis vin en la memserva restoracio kun la tasko observi la blondulon.

Kiam mi revenis, vi estis for. Nu, malapedis veturis al la urbocentro kun tiu junulo. Li hezitis, sed fine decidis jese. Mi deziris lin paroligi, por ekscii pri li kiel eble plej multe, sed mi ne sukcesis.

Ni diris unu al la alia nur tre banalajn aferojn. Mi ne sciis, kion fari. Mi promenis en la urbo, pensante, ke mia ideo ne estis tiel bona: